ПРОГРАМА, НАСОЧЕНА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД


Социалното неравенство от което болезнено страда ромската общност е комплексен проблем, породен от наслагването на серия от нееднородни фактори - унаследени и нови дискриминационни практики, социална неравнопоставеност, традиционна самозатвореност, наличие на "вътрешни" и "външни" въздействия, възпиращи социалното развитие.Ромското население у нас демонстрира поредица от проблеми във връзка с достъпа, интегрирането и успеха в образователната система, а също и спазване на законовите разпоредби свързани със социалния живот на обществото. Водещата цел при разработването на тази програма е напомняне на правата и задълженията на ромските родители и произхождащите от тях ангажименти към децата им.
Чрез презентацията, по достъпен начин се акцентира на основните права и задължения на родителите и социализацията им в обществото.


2. ЗАДАЧИ
2.1 Мобилизация на всички възможни ресурси за постигане на напредък в отделните сфери на обществения живот и най-вече в областта на образованието, здравеопазването, заетостта, културата и др.
2.2 Подпомагане процеса на обучение и възпитание на ромски деца и родителите им чрез усвояване на механизми за успешна социализация в мултикултурна среда/включване на ромски родители в училищните настоятелства,; назначаването им като обслужващ персонал в училищата , където учат децата им, ; приобщаване на родителите за участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия и др./


3. ДЕЙНОСТИ
3.1 Провеждане на срещи с директорите, педагогическите съветници или представители на Училищните комисии за възможностите за приобщаване на ромските родители към училищния живот.
3.2 Организиране на тържества , празници и срещи с участието на изявени представители от ромската общност.
3.3 Организиране на лектории в кварталите с компактно ромско население и разясняване на основните законови рамки свързани с отделните сфери на живота./лектори от МКБППМН/
3.4 Включване на ромските родители за участие в срещи, курсове и проекти на училищно и общинско ниво, касаещи отделни сфери от социалния им живот с цел подобряване на жизнения им статус, приложение на практика на родителските им права и задължения, и успешната им интеграция в обществото./те могат да бъдат координатори, организатори на срещи, инициатори на мероприятия и др./


 

Copyright © 2008-2016 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев