ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ


1. ЦЕЛ

Основната цел на разработената програма е повишаването нивото на културата у учениците относно съдържанието на понятието противообществена проява. В много случаи, за много от хората, това си остава едно неясно съдържание, като това от своя страна води до умаловажаване на извършването й.
Важна част от програмата е чисто правната обосновка и последствията от извършването на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните, както и последствията, до които може да доведе извършването й.
Не на последно място е поставено и широкото информиране чрез съответните рекламни материали сред обществеността, като отново фокусът ще е именно върху учениците и техните родители.

2. ЗАДАЧИ
2.1 информиране на децата и учениците за това що е противообществена проява и какво води до нея /брошура/
2.2 предоставяне на информация в училищата за законовите мерки и наказания за извършителите на противообществени прояви и в частнот тези
2.3 развиване на знания и умения у децата и учениците за избягване извършванетона противообществена проява
2.4 усвояване на умения за превантивно поведение при конфликтни ситуации в училище, вкъщи, навън
2.5 проучване на факторите, водещи до противообществени прояви /анкети/

3. ДЕЙНОСТИ
3.1 провеждане на срещи с педагогическите съветници или представители на Училищните комисии за превенция противообществените прояви. Споделяне на техни практики, случаи, обсъждането им;
3.2 провеждане на обучение на обществените възпитатели и местната комисия за съдържанието на темата;
3.3 организиране на обучение от лектори по проблемите на противообществените прояви и извършването на престъпления от малолетни и непълнолетни – видове, места, където да потърсим помощ;
3.4 изработване на информационни дипляни с максимално подробна информация за видовете противообществени прояви, начините за предотвратяването им;
3.5 "откриване" на деца склонни към извършването на противообществени прояви, превантивна работа с тях;
3.6 организиране на лекции/викторини по училищата след предварителна подготовка от страна на училището; обсъждане на казуси с учениците от тяхното ежедневие;


 

Copyright © 2008-2016 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев