ПРОГРАМА, НАСОЧЕНА КЪМ УЧИЛИЩА С МАЛЪК БРОЙ РОМСКИ УЧЕНИЦИ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И НЕДИСКРИМИНИРАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ОТ НАС


Едно от големите постижения на човешкото развитие е хората да са толерантни един към друг, да се приемат със своите индивидуални особености и с различието в характери и темпераменти, с различните си цветове на кожата, националности, религии, обичаи, убеждения.

Водещата цел при разработване на програмата е запознаване на децата с различните форми на толерантност и способността да се установи и съхрани общуването с хората, отличаващи се в някакво отношение от тях. Многообразието в света помага на хората да разберат колко пъстър и красив е живота, колко различни начини има да изразят себе си. Акцентира се и върху това ,че независимо къде живеят, в какво вярват, дали имат някакво увреждане, всички имат нужда от едно и също - да споделят с другите своя свят, чувствата си, възможностите си, красотата, която притежават, да дадат любовта си на другите. Точно тези прилики трябва да бъдат основа на обединението и толерантността между децата.


2. ЗАДАЧИ
2.1 информиране на децата и учениците за проблемите на толерантността и проявата и сред тях/презентации за 1-4 клас и за ученици от 5-8 клас /
2.2 предоставяне на презентациите в училищата с малък брой ромски ученици и беседи с представители от МКБППМН гр. Сливен
2.3 акцентиране върху примери на толерантност в съответното училище и възможност за даване на гласност за същите чрез бюлетините и сайта на МКБППМН гр.Сливен


3. ДЕЙНОСТИ
3.1 провеждане на срещи с педагогическите съветници или представители на Училищните комисии за БППМН.Споделяне на техни практики, случаи, обсъждането им;
3.2 обявяване на конкурси за толерантността./1-4 клас рисунка, а 4-8 клас разказ или есе/;
3.3 дебати в часа на класа послучай 16 ноември –Международния ден на толерантността,след предварително подадена заявка от училищата до МКБППМН.
3.4 Включване на децата от ромски произход в мероприятия и проекти на училищно и общинско ниво за изява на творческите им възможности и успешна интеграция.

 

Copyright © 2008-2016 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев