ПРОГРАМИ НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


Заявка за превантивните програми можете да направите на телефони 044/611 154 и 0896/788857, Лилия Радева, Секретар на МКБППМН или да изтеглите и попълните заявката ТУК и да я изпратите на и-мейл lradeva@abv.bg .
 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

8800 Сливен, бул. ”Цар Освободител” 1тел.: 044/611 100; 611 106;факс: 044/66 23 50
www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Една от основните функции на Местната комисия за БППМН, съгласно чл.10, ал.1, б. ”а” от Закона за БППМН, е организирането на социално-превнативната дейност на територията на общината.
Стараейки се да отговаряме на потребностите, интересите и заявките на децата и техните родители,отчитайки  спецификата и нуждите на Детските градини, Местната комисия за БППМН разширява своята дейност, като предлага на Вашето внимание възможността да ползвате нашите услуги, чрез специално разработени превантивни програми, които могат да се представят на вниманието на Вашите колеги и техните възпитаници, след подаване на заявка до Комисията. Целта е чрез посещение на обучен специалист, децата да придобият друг, по различен поглед върху обсъжданата тема, представена по подходящ за възрастта им начин.ПРОГРАМА

Помощни материали

1. Обичай  природата  и я  пази -  правила  на  поведение презентация
беседа
2.  Здравословно  хранене  и  хранителен  режим. презентация
беседа
3. Децата -  еднакви  и  различни,  но  винаги  заедно. презентация
беседа
4. Устна  хигиена - филмче  филмче
беседа
5. Повишаване социалните и хигиенни умения презентация
беседа


Отново на Ваше и на Вашите родители  и учители разположение е и Консултативният кабинет към МКБППМН, който се помещава в специално оборудван за нуждите кабинет в Комплекс ПЕЧ, етаж 5, стая 6. В него ежедневни дежурства, от 16,30 до 19,00 ч.,се дават от специалисти логопеди, психолози, социални работници, юристи по предварително изготвен график.

КОНСУЛТАЦИИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ!!!

Уважаеми господин/госпожо директор, с пожелание за ползотворно сътрудничество, оставаме на Ваше разположение при заявен интерес!

С уважение,
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 
изготвил:

Лилия Радева

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

8800 Сливен, бул.”Цар Освободител” 1тел.: 044/611 100; 611 106;факс: 044/66 23 50
www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

изх.№ .............................

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Една от основните функции на Местната комисия за БППМН, съгласно чл.10, ал.1, б. ”а” от Закона за БППМН, е организирането на социално-превнативната дейност на територията на общината.
Стараейки се да отговаряме на потребностите, интересите и заявките на децата и техните родители,отчитайки  спецификата и нуждите на Детските градини, Местната комисия за БППМН разширява своята дейност, като предлага на Вашето внимание възможността да ползвате нашите услуги, чрез специално разработени превантивни програми, които могат да се представят на вниманието на Вашите колеги и техните възпитаници, след подаване на заявка до Комисията. Целта е чрез посещение на обучен специалист, децата да придобият друг, по различен поглед върху обсъжданата тема, представена по подходящ за възрастта им начин.ПРОГРАМА

Помощни материали

1. Обичай  природата  и я  пази -  правила  на  поведение презентация
беседа
2.  Здравословно  хранене  и  хранителен  режим. презентация
беседа
3. Децата -  еднакви  и  различни,  но  винаги  заедно. презентация
беседа
4. Устна  хигиена - филмче  филмче
беседа
5. Повишаване социалните и хигиенни умения презентация
беседа


Отново на Ваше и на Вашите родители  и учители разположение е и Консултативният кабинет към МКБППМН, който се помещава в специално оборудван за нуждите кабинет в Комплекс ПЕЧ, етаж 5, стая 6. В него ежедневни дежурства, от 16,30 до 19,00 ч.,се дават от специалисти логопеди, психолози, социални работници, юристи по предварително изготвен график.

КОНСУЛТАЦИИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ!!!

Уважаеми господин/госпожо директор, с пожелание за ползотворно сътрудничество, оставаме на Ваше разположение при заявен интерес!

С уважение,
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 

Copyright © 2008-2023 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев