ПРОГРАМИ НАСОЧЕНИ КЪМ УЧИЛИЩАТА


Заявка за превантивните програми можете да направите на телефони 044/611 154 и 0896/788857, Лилия Радева, Секретар на МКБППМН или да изтеглите и попълните заявката ТУК и да я изпратите на и-мейл lradeva@abv.bg .
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

8800 Сливен, бул.”Цар Освободител” 1тел.: 044/611 100; 611 106;факс: 044/66 23 50
www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

изх.№ .............................

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на една от основните функции на Местната комисия за БППМН, съгласно чл.10, ал.1, б. ”а” от Закона за БППМН, е организирането на социално-превнативната дейност на територията на общината и осъществяването на методическо ръководство на училищните комисии по ПППУ и координационните училищни съвети.

Стараейки се да отговаряме на потребностите, интересите и заявките на Вашите възпитаници и колеги, Местната комисия за БППМН разработи нов набор от превантивни програми, които могат да се представят на вниманието на учениците след подаване на заявка до Комисията.


ПРОГРАМА

Помощни материали

1. Неоспорими истини за трудните моменти в живота и как да се
справим с тях.
презентация
беседа
2. Проблемите и въпроси, които ще променят начина ,по който мислите за тях. презентация
беседа
3. Умеем ли да общуваме?-Истини за връзките ни с хората. презентация
беседа
4. Как да съхраним и използваме позитивно енергията си. презентация
беседа
5. Позитивни мисли и емоции, полезни за нашето развитие и здраве. презентация
беседа
6. Зад видимия външен вид презентация
беседа

Оставяме на Вашето вниманието възможността да заявявате и вече утвърдените програми на Комисията.


ПРОГРАМА

Помощни материали

1. Програма за повишаване на родителския капацитет и напомняне на ангажиментите на отговорното родителство. Програмата е с акцент в работата с родители от малцинствени групи презентация
2. Програма, посветена на толерантността, насочена към ученици от различните етапи на средното образование брошура
презентация
беседа
3. Програма, запознаваща подрастващите с проблемите на дискриминацията – видове и произтичащи проблеми. брошура
презентация
беседа
4. Програма, акцентираща върху темата
„Какво /не/ знаем за пуберитета?”
Беседа
филм
5. Програма за превенция на противообществените прояви брошура
презентация
6. Програма за превенция употребата на алкохол Презентация
беседа
7. Програма за превенция на наркотичните зависимости брошура
презентация
филм
8. Програма за превенция на насилието и агресията сред подрастващите брошура
презентация
филм
9. Програма за превенция на рисковото поведение и опасностите в интернет филм
беседа
10. Програма за повишаване социалните и хигиенни умения Презентация
беседа
11. Програма за превенция на ПТП с участие на подрастващи филм
беседа
12. Програма за повишаване правовата култура и отговорностите у подрастващите брошура
лекция
презентция

Отново на Ваше и на Вашите родители  и учители разположение е и Консултативният кабинет към МКБППМН, който вече се помещава в специално оборудван за нуждите кабинет в Комплекс ПЕЧ, етаж 5, стая 6. В него ежедневни дежурства, от 16,30 до 19,00 ч.,се дават от специалисти логопеди, психолози, социални работници, юристи по предварително изготвен график.
КОНСУЛТАЦИИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ!!!

Уважаеми господин/госпожо директор, с пожелание за ползотворно сътрудничество и през новата 2016/2017 учебна година, предварително благодаря за оказаното ни съдействие!

С уважение,
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

изготвил:
Лилия Радева
секретар на МКБППМНОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

8800 Сливен, бул.”Цар Освободител” 1тел.: 044/611 100; 611 106;факс: 044/66 23 50
www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

изх.№ .............................

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на една от основните функции на Местната комисия за БППМН, съгласно чл.10, ал.1, б. ”а” от Закона за БППМН, е организирането на социално-превнативната дейност на територията на общината и осъществяването на методическо ръководство на училищните комисии по ПППУ и координационните училищни съвети.

Стараейки се да отговаряме на потребностите, интересите и заявките на Вашите възпитаници и колеги, Местната комисия за БППМН разработи нов набор от превантивни програми, които могат да се представят на вниманието на учениците след подаване на заявка до Комисията.


ПРОГРАМА

Помощни материали

1. Неоспорими истини за трудните моменти в живота и как да се
справим с тях.
презентация
беседа
2. Проблемите и въпроси, които ще променят начина ,по който мислите за тях. презентация
беседа
3. Умеем ли да общуваме?-Истини за връзките ни с хората. презентация
беседа
4. Как да съхраним и използваме позитивно енергията си. презентация
беседа
5. Позитивни мисли и емоции, полезни за нашето развитие и здраве. презентация
беседа
6. Зад видимия външен вид презентация
беседа


Оставяме на Вашето вниманието възможността да заявявате и вече утвърдените програми на Комисията.


ПРОГРАМА

Помощни материали

1. Програма за повишаване на родителския капацитет и напомняне на ангажиментите на отговорното родителство. Програмата е с акцент в работата с родители от малцинствени групи презентация
2. Програма, посветена на толерантността, насочена към ученици от различните етапи на средното образование брошура
презентация
3. Програма, запознаваща подрастващите с проблемите на дискриминацията – видове и произтичащи проблеми. брошура
презентация
беседа
4. Програма, акцентираща върху темата
„Какво /не/ знаем за пуберитета?”
Беседа
филм
5. Програма за превенция на противообществените прояви брошура
презентация
6. Програма за превенция употребата на алкохол Презентация
беседа
7. Програма за превенция на наркотичните зависимости брошура
презентация
филм
8. Програма за превенция на насилието и агресията сред подрастващите брошура
презентация
филм
9. Програма за превенция на рисковото поведение и опасностите в интернет филм
беседа
10. Програма за повишаване социалните и хигиенни умения Презентация
беседа
11. Програма за превенция на ПТП с участие на подрастващи филм
беседа
12. Програма за повишаване правовата култура и отговорностите у подрастващите брошура
лекция
презентция


Отново на Ваше и на Вашите родители  и учители разположение е и Консултативният кабинет към МКБППМН, който вече се помещава в специално оборудван за нуждите кабинет в Комплекс ПЕЧ, етаж 5, стая 6. В него ежедневни дежурства, от 16,30 до 19,00 ч.,се дават от специалисти логопеди, психолози, социални работници, юристи по предварително изготвен график.

КОНСУЛТАЦИИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ!!!

Уважаеми господин/госпожо директор, с пожелание за ползотворно сътрудничество и през новата 2016/2017 учебна година, предварително благодаря за оказаното ни съдействие!

С уважение,
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН


 

Copyright © 2008-2023 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев